Ozon Tedavisi Nedir?

Ozon yüksek oksidasyon gücü ile diğer sterilizasyonlara göre çok üstündür. Ozon gazının steril etkisi aynı şartlar altında klordan 3125 defa daha fazladır. Sporlara karşı klordan daha etkilidir. Ozon bilinen bütün virüs bakteri mantar ve küf çeşitleri için yok edici etkiye sahiptir. Bu nedenle içme suyu, atık su, hastane, otel, soğutma kuleleri, tarım, hayvancılık, sebze meyve, kuru gıda depoları gibi ortamların sterilize edilmesinde ve korumasında kullanmaktadır. Ayrıca ozon kullanımı bu tür uygulamalarda tüm canlılarda hava ve su ile bulaşabilecek hastalıkları da engellemektedir.

Ozon gazı kalıntı bırakmaz. Soluduğumuz havadan yada saf oksijenden elde edilir. Hammaddesi O2 gazıdır. Doğal tek Sterilizasyondur. Ozon gazı kararsız yapısından dolayı oksijene dönüşür doğal bir steril olması nedeni ile insan sağlığına zararlı değildir. Bilinen kimyasal sterilizasyonlardan çok üstün olduğu için yaşanılan ortamlardaki organizmaları okside edebilmesi ve kullanım kolaylığından dolayı ve tat ve koku bırakmadığından ozon çeşitli endüstrilere girerek burada kullanım alanlarını arttırdığı için ozon kullanılır.

Ayrıca ;
• Bilinen en iyi oksidandır.
• İşletme maliyetini düşürür.
• Çevre dostudur.
• Kalıntı bırakmaz.
• Doğaldır.
• Kullanımı kolaydır.
• Uluslar arası standartlara haizdir.
• Kanserojen değildir.

Ozon Tedavi Etkileri

Ozon çok çabuk reaksiyona girdiği için hızla tükenir ve oksijene dönüşür. Ayrıca, ömrü sınırlıdır; reaksiyona gireceği hiçbir şeyin olmadığı tamamen steril ortamlarda dahi, kendiliğinden bozularak oksijene dönüşür.

Bu yüzden depolanamaz; kullanılacağı yerde ve zamanda üretilmelidir. Kendiliğinden bozulması ve yok olması "yarı ömür" olarak ifade edilir. Yarı ömür, konsantrasyonunun yarıya düşmesi için gereken süredir. Bu süre havanın sıcaklığına göre değişkenlik gösterir. Düşük sıcaklıklarda ömrü uzundur, birkaç saat civarındadır. Ancak, steril ortamda elde etmek çok zor olduğu için, suda veya havada, çok daha kısa sürelerde, konsantrasyon hızla düşer ve sıfıra iner. İnsanlar ve hayvanları üzerinde ise, zararlı etkisi hemen hiç yoktur. İnsan ve hayvanlarda, burun, geniz, göz, ciğerler gibi mukoz dokularda tahriş etkisi olabilir.Ancak bu durum FDA raporlarıyla knsantrasyon miktarları ve süreleri satndarda bağlanmıştır. Ozonun bitkiler üzerinde zararlı bir etkisi görülmemiştir.

Ozon Tedavisi Nasıl Etki Etmektedir?

Oksijen doğada iki oksijen atomundan meydana gelen bir molekül olarak bulunur. Soluduğumuz havada %21 oranında bulunmaktadır. İki atomun bir oksijen molekülü, çok özel şartlar altında oluşan bir oksidasyon süreci sonucunda, üçüncü bir oksijen atomunu alarak, üç atomlu bir ozon molekülü oluşturur. Bu üçüncü oksijen atomu, çok zayıf bir bağ ile bağlandığından her fırsatta molekülden ayrılmaya meyillidir.

Molekülden ayrıldığından tek başına kalan oksijen atomu, son derece aktiftir ve ortamda bulunduğu her maddeyi oksitler. Havada uçuşan mikroorganizmalara yapışarak hücre duvarlarının parçalanmasına ve böylece ölüp çökmelerine neden olur. Tamamen steril bir ortamda ise, benzer bir atom ile birleşerek iki atomlu normal bir oksijen molekülü meydana getirir. Mikroorganizmaların tamamını etkiler, yok eder. Bu, sterilizasyon etkisidir.Bir çok molekülü parçalar, oksitler, değiştirir.

Bu etki ile, deodorizma yani, koku giderici görevi yapar. Ortamda bulunan ağır metalleri, solvent buharlarını, zehirli gazları oksitleyip bozarak, kanserojen ve diğer zararlı etkilerini yok eder. Ozon flokülant etkiye sahiptir, yani havadaki sigara dumanı, ince tozlar ve benzer nano partikülleri birleştirip çöktürür. Aynı deodorizma ve flokülant etkilerini suda da gösterir. Bakınız ozon jeneratörü.

Ozonun Kokulara Etkisi

Hayvan kokularını,
Banyo kokularını,
Sigara kokularını,
Alkol kokularını,
Boya kokularını,
Kömür kokularını,
Benzin kokularını,
Medikal kokularını,
Yangın kokularını,
Halı kokularını,
Lağım kokularını,
Küf kokularını,
Yemek kokularını,
Su kokularını,
Karbon monoksit kokularını,
Balık kokularını,
Soğan kokularını,
Sarımsak kokularını,
Çöplük kokularını,
Hastane kokularını,
Leş kokularını,
Yağ kokularını,
Yanık yemek kokularını,
Et,tavuk ve balık kokularını,
Arıtma tesisi kokularını,

Propan gazı kokularında kesin sonuçlar alınmıştır.

Pages