Ozonun Hava Sanitasyonunda Etkileri

Merkezi iklimlendirme ( klima santralleri ) , ortam havası koku ve bulaşıcı hastalıkları okside etme gücü Yüksek reaktivitesi sayesinde çeşitli organik ve inorganik molekül ve atomlar ile reaksiyona girerek onları oksitler.Bu reaksiyonlar sonucunda havadaki bakterileri ve mikropları etkisiz hale getirerek sterilizasyon sağlanmış olur. Reaksiyon başladıktan sonra ortamdaki hava sıcaklığına göre 5 dakika ile yarım saat içinde ozon molekülleri oksijene dönüşmeye başlar .Bu özelliği sayesinde ozon diğer dezenfektan maddelerinin aksine atık madde bırakmaz ve yan ürün oluşturma riski taşımaz.
Ozonla yapılan çalışmalar sonucunda , ozonun güçlü bir oksidan olması sayesinde suda ve havada ;

1- Mikrop kırıcı olarak
2- Koku giderici
3- Ortamı kirleten pek çok organik molekülün yok edicisi olarak kullanılabileceği ispat edilmiştir.
Ozon jenaratörlerinin geliştirilmesi günümüzde ozon kullanım alanını, hızla genişletmektedir.Ozon bilinen bütün virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşitleri için yok edici etkiye sahiptir.Bu nedenle hastane, otel, konferans salonu, okul ve insanların yoğun olarak bulunduğu ortamların sterilize edilmesinde kullanılır.Ayrıca ozon kullanımı klima santralleri ve soğutma kulelerinde oluşan Legıonella hastalığını, bu tür mekanlarda insanların hava yolu ile birbirlerine bulaştırabileceği hastalıkları da engellemektedir.Ortamdaki hava kirliliği ve kötü kokuları yok etmesi sayesinde , insanlarda ferahlık ve zindelik hissi yaratır.

Ozonun Mikroplara Etkisi


Ozon tarafından bakterilerin inaktivasyonu kompleks bir süreçtir.Çünkü ozon proteinler, doymamış yağlar ve hücre membranlarındaki solunum enzimleri,hücre zarlarındaki peptidoglikanlar, sitoplazmadaki enzimler ve nukleik asitler ile spor ceketleri ve virüs kapsidlerindeki peptidoglikanı da içeren birçok hücre yapılarına zarar verir. Diğerleri OHَ ,O2َ ve HO3َ gibi ozon yıkımının reaktif yan ürünlerinin antimikrobiyal aktivitesini vurgularken bazı araştırıcılar moleküler ozonun mikro organizmaların başlıca inaktivatörü olduğu sonucunu çıkardılar. Hücre zarları : Ozon polidoymamış yağ asitleri,membran bağımlı enzimler,hücre içeriğinin dışarı sızmasına yol açan glikoproteinler ve glikolipidler dahil hücre zarının çeşitli komponentlerini oksidize eder ve sonunda hücre lizisine yol açar (Scott and Lesher 1963; Murray and diğerleri 1965). Doymamış yağların çift bağları ve enzimlerin sülfidril grupları ozon tarafından oksidize edildiğinde hücre permeabilitesi dahil normal hücresel aktivitenin bozulması vehızlı ölüm ortaya çıkar. Dave (1999) transmisyon elektron mikroskobu mikrografiklerinde gözlemlediği kadarıyla sulu ozon ile Salmonella enteritidis’e müdahale ettiğinde hücre membranlarının bozulduğunu buldu.
Bakteriyal spor ceketler : Foegeding (1985) ceket proteinleri çıkarılmış Bacillus cereus sporlarının bozulmamış sporlarla karşılaştırdığında ozon tarafından hızlıca inaktive edildiğini buldu. Araştırıcı spor ceketin ozona karşı başlıca koruyucu bir bariyer olduğu sonucunu çıkar-dı.Son zamanlarda, Khadre and Yousef (2001) Bacillus subtilis sporlarına sulu ozon ile müdahale ettiklerinde dış taraftaki sporların büyük oranda bozulduğunu buldular.

Ozonun Mantarlara Etkisi
Aspergillus candidus
Aspergillus flavus (sarımsı-yeşil)
Aspergillus glaucus (mavimsi-yeşil)
Aspergillus niger (siyah)
Aspergillus terreus, saitoi & oryzac
Botrytis allii
Colletotrichum lagenerium
Fusarium oxysporum
Grotrichum
Mucor recomosus
Mucor piriformis
Penicillium cyclopium
Penicillium digitatum (zeytin yeşili)
Penicillium glaucum
Penicillium expansum (zeytin yeşili)
Penicillium egyptiacum
Penicillium roqueforti (yeşil)
Rhizopus nigricans (siyah)
Rhizopus stolonifer
Ozonun Virüslere Etkisi
Aids
Adenovirus (type 7a)
Coxackie A9, B3, & B5
Cryptosporidium
Echovirus 1, 5, 12, &29
Encephalomyocarditis
Hepatitis A
GD V11 Virus
Influenza
Polio virus (poliomyelitus) 1, 2 & 3
Rotavirus
Tobacco mosaic
Vesicular stomatitis
Baker's yeast
Candia albicans-all forms
Common yeast cake
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces ellipsoideus
Saccharomyces sp.

Ozon Hakkında Bilmediklerimiz


Ozon, çok eskilerden beri bilinmektedir. Son derece karakteristik bir kokusu vardır. Ozon ismi Yunanca "Ozein" kelimesinden, çok belirgin olan kokusuna istinaden türetilmiştir. Özellikle fırtınalardan sonra taze hava kokusu diye içimize çektiğimiz havada bu hissi yaratan, yıldırımlar sırasında meydana gelmiş olan ozondur. Daha sonra,etkileri keşfedilmiştir.

Ozonlama ise, yaklaşık yüz yıldır bilinen bir teknoloji olmasına rağmen kıymeti daha yeni anlaşılmaktadır. İlk olarak 1840 ta Schönbein tarafından keşfedilen ozon, 1903-1906 yılları arasında Amerika'da bitkiler için su arıtımı alanında kullanıldı. Bu zaman aralığı klorun ilk defa kullanım zamanına da denk gelir.

1940'larda Ozon, içme suyu arıtımında kullanılır hale gelmiştir. Ancak, o sırada ozon üretimi hala zor ve pahalı bir yöntemdi.1980'lere gelindiğinde Ozon kullanımı, teknolojinin gelişmesiyle, daha da yayıldı ve kullanım alanları çoğaldı. Ozon artık havuzlarda, soğutma sistemlerinde, kaplıcalarda kullanılıyordu. Ozon çeşitli endüstrilere girerek burada kullanım alanlarını arttırdı. Suyun geri kullanımı, siyanürlü gazların yok edilmesi gibi hem maddi açıdan kâr, hem de sağlık açısından yarar sağlayan alanlarda kullanıldı. Büyük ölçekte ilk olarak Los Angeles da ozonu şehir suyu arıtmasında kullanmaya başlanmıştır.

Ozonla yapılan çeşitli çalışmalar ve deneyler sonucunda, ozonun güçlü bir oksitleyici olması sayesinde suda havada koku giderici, mikrop kırıcı, ortamı kirleten pek çok organik molekülün yok edicisi olarak kullanılabileceği anlaşılmış ve kabul görmüştür.


Ozonlu havanın sterilizasyon amacıyla kullanılması, ozonun yüksek oksitleyici etkisi ile ilgilidir. Ozon, ortamdaki hava kirliliği ve kötü kokuları yok etmesi sayesinde, insanlara ferahlık ve zindelik hissi verir; daha iyi düşünmelerini ve yaptıkları işe konsantrasyonlarının devamlılığını sağlar.Ozonun gıda sektöründe dezenfektan olarak yaygın kullanım alanı bulunmaktadır. Ozon hiçbir kalıntı bırakmaz; gıda maddesinin kendisiyle herhangi bir reaksiyona girmesi söz konusu olmadığı için ozon lama, sterilizasyon için kullanılabilecek en sağlıklı ve en çevreci yöntemdir.

Pages